Friday, May 16, 2014

النبوة أم الأبلسة؟لو فرضنا إن في نمطين لنشر الأفكار، نمط "النبوة" وهو واحد بفكرة ملتزم بها وبينشرها بإسمه وأتباع الفكرة مدينين له بالولاء .. إلخ. 

ونمط "إبليس" و فيه الفكرة مشاع، بالعكس كمان ممكن حد غير صاحبها يدعي إنها فكرته وينشرها على طريقة "النبوة". 

إنت تحب تبقى إيه؟ صاحب فكرة منتشرة بغض النظر عن صك الملكية و علاقة التابع والمتبع. ولا "النبوة" من طباع البشر؟ 


No comments: